Afschrijving? Auto's, gebouwen, willekeurig, fiscaal, commerciëel

Meer gemak, meer inzicht, minder kosten.

Activa Manager plus helpt u met het correct afschrijven van uw materiële vaste activa (mva). Snelle invoer, praktische overzichten, fiscale - en commerciële activastaten rekeninghoudend met recente wet - en regelgeving. Vanaf versie 2019.1 wordt er automatisch rekening gehouden met de afschrijvingsbeperking uit het belastingplan 2019.

De voordelen op een rij:

 • Een onbeperkt aantal mva staten
 • Historische activa invoeren
 • Standaardisering van uw activastaten
 • Huidige fiscale afschrijvingsregime volledig ingebouwd
 • Desinvesteringen, herinvesteringsreserves en herwaarderingen
 • Toepassen van bijzondere waardevermindering
 • Afschrijvingen en journaalposten per periode
 • Rapporten van uw afschrijvingen, fiscaal en commerciëel
 • Per activum een of meerdere electronische documenten koppelen, bv de inkoopfactuur
 • Per activum, per jaar aantekeningen maken
 • Export in de meest gangbare formaten, o.a. excel en pdf
 • Onroerend goed wordt getoetst aan een jaarlijks op te geven WOZ waarde
 • Invoervalidatie en gegevensintegriteit
 • Excel activastaten importeren

Activa worden op een eenduidige manier vastgelegd en gegevens worden gecontroleerd ingevoerd. Door het slim vastleggen van de juiste gegevens kan er met behulp van Activa Manager plus op ieder moment zowel een fiscale - als een commerciële activastaat gegenereerd worden.
Er zijn diverse overzichten beschikbaar, waaronder journaalposten en investeringsoverzichten.
Door de wet 'werken aan winst' is het correct berekenen van uw afschrijvingen, sinds 1-1-2007 een tijdrovende klus geworden, die behalve fiscale kennis inzake afschrijvingen, de nodige aandacht vereist.

De belangrijkste beperkingen uit 'werken aan winst'.

 • Fiscaal is de minimale afschrijvingstermijn gesteld op 5 jaar.
 • Onroerend goed mag worden afgeschreven tot de zogenoemde bodemwaarde. De bodemwaarde is gekoppeld aan de, jaarlijks wijzigende, WOZ waarde.
 • Voor goodwill is de minimale afschrijvingstermijn 10 jaar.