Aantekening(en)

Per activum kunnen jaarlijks een of meerdere aantekeningen gemaakt worden.
Indien een regel gesplitst wordt kan de gemaakte aantekening niet worden verwijderd.
Overige aantekeningen kunnen gewijzigd/verwijderd worden als het jaar van de aantekening
groter of gelijk is aan het actuele boekjaar.

Klik in de menubalk op de A of klik rechts en kies voor Aantekening of
dubbelklik in de kolom aantekening om aantekeningen te beheren.

Er is een aantekening als de omschrijving van een activum begint met een asteriks (*),
ook staat in de kolom aantekening het jaartal van de meest recente aantekening.

Tag: 
Invoeren - wijzigen activa