Activa gegevens importeren uit Excel

In Activa Manager plus heeft u de beschikking over een speciaal opgemaakte excel import template.
Hierin kunt u de gegevens uit een Excel sheet invoeren en of kopieren.
De ingevulde template kan vervolgens geïmporteerd worden.
Onderstaand wordt een en ander stap voor stap uitgelegd.

Open de import template
excel import template
Vul altijd alle kolommen in, met uitzondering van de Dd_desinvestering (datum desinvestering), laatstgenoemde
alleen vullen als een activum gedesinvesteerd is.
excel vullen

•Kolom AVS : uitleg AVS (ActiVa Soort).
•Kolom FC : F activum komt voor op de fiscale en commerciële activastaat.
•C activum komt alleen voor op de commerciële activastaat bv een herwaardering.
•kolom WA : 0 is normale afschrijving, 1 afschrijving kan jaarlijks aangepast worden.
•Kolom investering : investeringsdatum
•Kolom ingebruik : ingebruikdatum, groter dan of gelijk aan de investeringsdatum
•Kolom aanschaf : aanschafwaarde activum
•Kolom % fisc : fiscaal afschrijvingspercentage
•Kolom % com : commerciëel afschrijvingspercentage
•Kolom RW fisc : fiscale restwaarde
•Kolom RW com : commerciële restwaarde
•Kolom Cum afs fisc : cumulatieve fiscale afschrijvingen
•Kolom Cum afs com : cumulatieve commerciële afschrijvingen
•Kolom HIR : herinvesteringsreserve
•Kolom Dd desinvestering : datum desinvestering
•Kolom bedrag desinv : opbrengst desinvestering

Na het vullen van het sjabloon met bv kopiëren en plakken, het excel sheet opslaan en vervolgens kiezen voor Importeer
Excel import

Open het te importeren werkblad waarna onderstaand scherm wordt getoond.
kies import
Kies volgende om het importeren te starten.

import
Controleer de kolom AVS.
AVS regel 1 wijzigen in 1
AVS regel 3 wijzigen in 2
Uitleg AVS (ActiVa Soort).

Klik op Volgende stap om de activastaat aan te maken.
import aanmaken

Voer minimaal in :

  • Naam
  • Bestandsnaam
  • Bijgewerkt t/m     (tot en met welk jaar zijn de cumulatieve afschrijvingen ingevoerd)

Na het kiezen voor Aanmaken wordt de activastaat geopend met 2009 als actief boekjaar.

Tag: 
Overige