Bereken afschrijvingen.

bereken afschrijvingen
Voer een geldige datum in en klik op het pijltje naast de datum. De berekening vindt in een aantal gevallen niet plaats, dit wordt kenbaar gemaakt door een boodschap.

  • De datum valt niet in het huidige boekjaar
  • Er zijn aanhorigheden die niet aan een object gekoppeld zijn (deze zijn rood gemarkeerd),zie A41
  • Indien het boekjaar 2007 of later is moeten er WOZ waardes ingevoerd zijn voor alle objecten.

In dit voorbeeld worden de afschrijvingen berekend over de periode 1-1-2007 tot en met 31-12-2007.
Alternatief: dubbelklik in het datum veld, de datum wordt 31-12 van het actuele boekjaar en de berekening wordt gestart.
De funktietoetsen F1 t/m F12 kunnen gebruikt worden om afschrijvingen te berekenen tot het einde van een maand.
F1 is eind januari, F2 is eind februari, F3 is eind maart etc.

Tag: 
Overzichten