Bijzondere waardevermindering toevoegen

Hier heeft u de mogelijkheid om een bijzondere waardevermindering toe te passen.
Deze optie is met name voor onroerend goed toegevoegd.

Kies voor wijzig activum en vervolgens voor 'Bijzondere waardevermindering'

Wijzig activum

In onderstaand scherm wordt de bijzondere waardevermindering ingevuld.
Bijzondere Waardevermindering

Tag: 
Invoeren - wijzigen activa