Afwaardering goodwill

Waardering goodwill

Sinds 2007 (artikel 3.30 IB) moet u goodwill in 10 jaar (10% per jaar) afschrijven. De economisch gunstige jaren liggen even achter ons en in slechte tijden kan blijken dat u voor een gekocht bedrijf teveel heeft betaald. Afwaardering van goodwill op lagere bedrijfswaarde is echter toegestaan (mits duurzame waardedaling), hiermee kunt u goodwill sneller ten laste van uw winst brengen. U kunt dit alleen toepassen als de winstgevendheid van de gekochte goodwill tegenvalt. U komt hier achter door de berekening van destijds te actualiseren met de huidige informatie.

Afwaardering goodwill bij koop activa of aandelen

Als u aandelen heeft gekocht komt de goodwill tot uitdrukking in de prijs van de aandelen, afwaardering is dan niet mogelijk. Afschrijving is enkel mogelijk als u activa heeft gekocht.

IFRS regels en goodwill

De regels voor de IFRS stellen dat goodwill kan worden afgewaardeerd. De waardering moet plaatsvinden volgens de zogenaamde impairment test. Vorenstaande wil zeggen dat beoordeeld moet worden of de op de balans opgenomen goodwill nog ten minste een waarde heeft gelijk aan de boekwaarde. Dit kan onder meer beoordeeld worden met behulp van de discounted cash flow methode of de waardering bij de aankoop. De regels van de IFRS gelden in principe voor beursgenoteerde bedrijven, andere bedrijven mogen deze toepassen. Andere bedrijven (zoals het MKB) mogen er dus ook voor kiezen om goodwill commercieel niet af te schrijven (betere vermogenspositie richting de bank) en fiscaal wel.

Belastingtip overname

Als u een bedrijf koopt is het wellicht te overwegen om meer waarde toe te rekenen aan goodwill in plaats van aan het bedrijfspand. Goodwill kunt u wellicht sneller afschrijven dan een bedrijfspand. Daarnaast kan dit - binnen de juiste marges - een besparing aan overdrachtsbelasting opleveren.

tag: 
tip