Deel van een activum desinvesteren, regel splitsen

Het is mogelijk om een bestaand activum op te splitsen in 2 regels.
Kies S in de menubalk of klik rechts en kies S in het context menu

start splitsen

Het volgende scherm verschijnt.

splitsen

Vul het af te splitsen percentage in en klik op splits.
Na het klikken op akkoord vindt de splitsing plaats.
Onderstaand: de nieuwe situatie na splitsing.

na splitsen

Het systeem maakt zowel bij de originele als afgesplitste regel een aantekening.

aantekening splitsen
Zie aantekening(en)

Tag: 
Invoeren - wijzigen activa