Eenmalige instellingen Activa Manager plus

Eenmalige instellingen Activa Manager plus

Grondslag afschrijvingen
Zodra het programma voor de eerste keer wordt gestart dient u aan te geven
wat de standaard waarde is voor de fiscale afschrijvings grondslag. Als u een
nieuwe activastaat aanmaakt wordt de hier gekozen waarde voorgesteld, u bent
vrij om op het moment van aanmaken een andere keuze te doen.

standaard bestandslocatie
Geef hier aan in welke map activastaten opgeslagen moeten worden.

Tag: 
Instellingen