Frequently Asked Questions - Overzichten

A:

bereken afschrijvingen
Voer een geldige datum in en klik op het pijltje naast de datum. De berekening vindt in een aantal gevallen niet plaats, dit wordt kenbaar gemaakt door een boodschap.

A:

Standaard wordt het fiscale afschrijvingsrapport getoond.
In de titelbalk worden de afschrijvingsdatum en administratie naam weergegeven.
In de linkerkant van het scherm kunt u een van de overige rapporten starten.
Zie, binnen uitleg activa scherm, overzichten voor de overige rapporten.

materiele vaste activa staat
uitleg rapportage mogelijkheden

A:

Overzicht van de gemaakte aantekeningen per activum.
overzicht aantekeningen

Toelichting rapportscherm.
rapport werkbalk

A:

Als er afschrijvingen berekend worden vindt er een controle plaats op NIET gekoppelde activa en WOZ gegevens.
Als er ontbrekende WOZ gegevens gesignaleerd worden, worden ze getoond in onderstaande lijst.

ontbrekende WOZ gegevens

Dubbelklik een regel of selecteer een regel en klik op WOZ om de gegevens in te voeren. Ga door tot de lijst leeg is.

A:

Als er afschrijvingen berekend worden vindt er een controle plaats op NIET gekoppelde activa en WOZ gegevens. Als er niet gekoppelde activa gesignaleerd worden, worden ze getoond in onderstaande lijst.

niet gekoppelde activa

Dubbelklik een regel of selecteer een regel en klik op koppel om een koppeling tot stand te brengen. Ga door tot de lijst leeg is.

A:

Hier kunnen afschrijvingen per maand of een zelf te definiëren periode berekend worden. Vul een 'vanaf' en 'tot en met' datum in of kies een periode. selectie periode Het overzicht kan afgedrukt worden of in diverse formaten geëxporteerd worden. Zie ook 43, instellingen journalisering.

A:

zie eerst: Journaalpost - periodieke afschrijvingen

Vul de periode, boekingsdatum en het dagboek in.

Klik op export en sla het bestand op zodat u het later in exact online kunt importeren.

Start exact online, selecteer de gewenste administratie, klik links bovenin op de administratienaam en kies voor Import/Export

A:

Klik in de menubalk op de E of klik rechts en kies voor E-Document
of dubbelklik in de kolom E-document om documenten te beheren.
Gebruik deze optie om een (gescande) inkoopfactuur, onderhoudscontract, verzekeringspolis of notities op te slaan bij het bijbehorende activum.

electronisch document

Dubbelklik een regel om een opgeslagen document te openen.
In de laatste kolom van een activastaat is zichtbaar hoeveel documenten er bij een activum opgeslagen zijn.

A:

Geef de jaren in waarop het overzicht betrekking heeft.
Het overzicht genereerd per groep een grafiek en een samenvatting op de laatste pagina. (In dit voorbeeld is slechts een groep weergegeven om ruimte te besparen)

samenvatting investeringen

Toelichting rapportscherm.
rapport werkbalk

A:

Vul in op welke jaren het overzicht betrekking heeft.
De laatste kolom bevat de procentuele wijziging ten opzichte van het voorgaande jaar.
Aan de hand van de kolom eigengebruik wordt bepaald of er met 100% dan wel 50% getoetst wordt.
Klik hier voor een uitleg over het rapportscherm.

Overzicht WOZ

A:

Vul in op welke jaren het overzicht betrekking heeft.
Het overzicht des-investeringen geeft de des-investeringen per jaar en daarbinnen per groep weer.

overzicht des-investeringen

Toelichting rapportscherm.
rapport werkbalk

A:

Vul allereerst begin - en einddatum in.
De weergegeven investeringen zijn gegroepeerd op investeringsjaar en daarbinnen op groep.

overzicht investeringen

Toelichting rapportscherm
rapport werkbalk

A:

Stel dat 2007 het actieve boekjaar is.
Als u investeringen en of desinvesteringen pleegt na bv 30-6-2007 en u vraagt een afschrijvingsrapport op per 30-5-2007 dan worden bovengenoemde mutaties niet getoond. Ze worden getoond indien de investerings- of desinvesteringsdatum kleiner of gelijk is aan de afschrijvingsdatum.

A:

Per groep krijgt u een gedetailleerd overzicht van uw activa en afschrijvingen afgesloten met een totaal.
Investeringen in het actieve boekjaar zijn italic en desinvesteringen zijn lichtgrijs.
Voor activa waarop vervroegd afgeschreven wordt, wordt W.A. getoond i.p.v. het afschrijvingspercentage.
rapport investeringen