Frequently Asked Questions - Instellingen

Q: Eenmalige instellingen Activa Manager plus

Eenmalige instellingen Activa Manager plus

A:

Grondslag afschrijvingen
Zodra het programma voor de eerste keer wordt gestart dient u aan te geven
wat de standaard waarde is voor de fiscale afschrijvings grondslag. Als u een
nieuwe activastaat aanmaakt wordt de hier gekozen waarde voorgesteld, u bent
vrij om op het moment van aanmaken een andere keuze te doen.

A:

Vul naam, adres, postcode en woonplaats in als dit nog niet is gevuld. Via Boekjaar, Eerste (laagste) boekjaar kan het eerste boekjaar gewijzigd worden, zolang er nog geen activa ingevoerd zijn.
inrichten activastaat

Uitleg Grondslag afschrijvingen.

A:

instelling journalisering

Voer hier per groep de grootboekgegevens in voor de journaalposten.
Journaalposten kunnen aangemaakt worden via overzichten, Journaalposten - periodieke afschrijvingen.