Frequently Asked Questions - Invoeren - wijzigen activa

A:

Kies in de menubalk voor toevoegen activum, gebruik de 'INSERT' toets of klik rechts in het hoofdscherm en kies voor 'Toevoegen activum'.

De algemene regel voor het toevoegen van activa is, dat alleen activa met een investeringsdatum die valt in het huidige of een toekomstig boekjaar, ingevoerd kunnen worden.

A:

•Middel: omschrijving activum •Aktivasoort: om de diverse activa fiscaal correct te behandelen dient er per activum bekend te zijn wat voor soort activum het betreft.
activa soort

A:

Voer bij Groep een naam in, de groep wordt nu aangemaakt.

groep aanmaken
Bij een volgend activum klikt u op de verrekijker en de groep kan geselecteerd worden.

selecteer groep
Tip : gebruik de pijltjes toetsen om een regel te selecteren
en de ENTER toets om uw keuze te bevestigen

A:

Voer 4 nieuwe activa regels in:

  • omschrijving: opstal gebouw X bedrag investering 100.000,- activasoort 1
  • omschrijving: grond gebouw X bedrag investering 50.000,- activasoort2
  • omschrijving: verbouwing gebouw X bedrag investering 25.000,- activasoort2
  • omschrijving: parkeerplaats gebouw X bedrag investering 10.000,- activasoort 2

dan ziet u de volgende regels

invoeren onroerend goed

A:

Ga op de juiste regel staan en geef ENTER of klik op in de menubalk of klik rechts en kies voor wijzigen activum.

wijzig activum

Tip: gebruik de ENTER toets om naar een volgend veld te gaan.
Uitzonderingen:

A:

Per activum kunnen jaarlijks een of meerdere aantekeningen gemaakt worden.
Indien een regel gesplitst wordt kan de gemaakte aantekening niet worden verwijderd.
Overige aantekeningen kunnen gewijzigd/verwijderd worden als het jaar van de aantekening
groter of gelijk is aan het actuele boekjaar.

Klik in de menubalk op de A of klik rechts en kies voor Aantekening of
dubbelklik in de kolom aantekening om aantekeningen te beheren.

A:

Het is mogelijk om een bestaand activum op te splitsen in 2 regels.
Kies S in de menubalk of klik rechts en kies S in het context menu

start splitsen

Het volgende scherm verschijnt.

splitsen

Vul het af te splitsen percentage in en klik op splits.
Na het klikken op akkoord vindt de splitsing plaats.
Onderstaand: de nieuwe situatie na splitsing.

A:

desinvestering invoeren

Klik rechts kies voor Desinvesteren, toets Ctrl+D of klik op D in de menubalk.
In een volgend boekjaar komt het`activum niet meer voor.

A:

Hier heeft u de mogelijkheid om een bijzondere waardevermindering toe te passen.
Deze optie is met name voor onroerend goed toegevoegd.

Kies voor wijzig activum en vervolgens voor 'Bijzondere waardevermindering'

Wijzig activum

In onderstaand scherm wordt de bijzondere waardevermindering ingevuld.
Bijzondere Waardevermindering

A:

Vrije velden benoemen of bewerken

Het is mogelijk om per activum 2 extra gegevens (velden) vast te leggen.
U kunt denken aan een lokatie, leverancier, buitengebruik datum etc.

In onderstaande afbeelding wordt getoond hoe de extra velden zichtbaar te maken
en ze van een, voor u, zinvolle naam te voorzien.

benoemen en bewerken van de vrije velden

Q: VPBplichtig ja of nee

Waar geef ik aan of mijn bedrijf VPBplichtig is?

A:

Met ingang van boekjaar 2019 vraagt het programma of u BTW plichtig bent. Klik hier voor inhoudelijke uitleg.

VPB pichtig automatisch

U kunt op 2 manieren uw instelling aanpassen.

 

Klik op de link VPB plichtig

VPB plichtig link

 

of kies voor Extra, Instellingen