Frequently Asked Questions - Overige

A:

Kies voor 'Open' en klik met de rechtermuisknop op de geselecteerde activastaat.
Klik op 'Kopiëren naar' en kies voor 'E-mailgeadresseerde'. Het standaard mail programma wordt gestart met een nieuw mail bericht waarin de geselecteerde activastaat als bijlage is opgenomen.

mail activastaat

Kies voor 'Kopiëren' om de activastaat met een rechtermuisklik te plakken op een andere locatie zoals een USB stick, een netwerkschijf of een andere map.

A:

Klik rechts, kies voor Zoeken, toets Ctrl+F
of klik op de verrekijker in de menubalk.

zoeken

A:

Ga op een regel staan waarin de te wijzigen groep voorkomt en klik in de menubalk op G (wijzig groepsnaam).
Klik op de verrekijker om de groepsnaam te wijzigen in een bestaande groep, of voer een nieuwe groep in.
Nieuw ingevoerde groepen kunt u een volgende keer selecteren met behulp van de verrekijker.

inlezen licentie

A:

Met een verlopen licentie of zonder licentie blijven uw gegevens intact. U kunt nieuwe activa invoeren, wijzigen en desinvesteringen plegen. Er is één beperking, u kunt uw activastaat noch printen noch exporteren en er zijn enkele totaal tellingen onleesbaar gemaakt. Een (nieuwe) licentie kunt u aanvragen via dit contact formulier Vermeld svp de licentienaam en het aantal licenties.

A:

In principe kunnen de cumulatieve afschrijvingen niet gewijzigd worden. Er is één uitzondering. Als het actieve boekjaar 2007 is, is het toegestaan zowel de fiscale- als commerciële cumulatieve afschrijvingen aan te passen. Dubbelklik in de kolom cum_afs_fiscaal of cum_afs_commerciëel op de te wijzigen regel en voer uw wijzigingen uit.

wijzigen cum afs 2006

U kunt hetzelfde bereiken via Extra, wijzigen cum afs 2006

A:

Kopieer uw activastaat met de knop prognose, zie hier.
Maak een prognose
Open de nieuw aangemaakte 'prognose' activastaat en voer de mutaties voor het lopende boekjaar in, print de activastaat en open een nieuw boekjaar. Voer in het nieuwe boekjaar uw mutaties in en print wederom uw activastaat en open een nieuw boekjaar etcetera. Aan de hand van de afgedrukte activastaten maakt u de gewenste prognose.

A:

Klik op prognose, blader naar een activastaat en kies voor openen.
Er wordt nu een kopie van de activastaat gemaakt met als voorgestelde naam prognose_... gevolgd door de originele naam,
de naam kan aangepast worden, reeds bestaande namen worden niet geaccepteerd.

Kopie activastaat

A:

In Activa Manager plus heeft u de beschikking over een speciaal opgemaakte excel import template.
Hierin kunt u de gegevens uit een Excel sheet invoeren en of kopieren.
De ingevulde template kan vervolgens geïmporteerd worden.
Onderstaand wordt een en ander stap voor stap uitgelegd.

A:

WOZ invoeren

Klik rechts op een regel met activasoort 1 en kies WOZ waarde invoeren. Alternatief Ctrl-W of de W in de menubalk.
Regels toevoegen: klik op + of de INSERT toets
Regels verwijderen: klik op X of de DELETE toets
(alleen de meest recente regel kan verwijderd worden)
Regels wijzigen: selecteer een regel en toets ENTER of klik op wijzigen Woz.
Alleen regels waarvan het jaar >= aan het actieve boekjaar kunnen gewijzigd of verwijderd worden.

A:

Menu extra

•Herberekenen cumulatieve afschrijvingen t/m 2006 of eerder.
•Instellingen, zie hier
•Selectief verwijderen van desinvesteringen, die minimaal 2 jaar geleden gedesinvesteerd zijn.
•Indien het boekjaar 2007 is kunt u de berekende cumulatieve afschrijvingen aanpassen

A:

Gegevens invoer wordt zoveel mogelijk gevalideerd (logische controle op invoer gegevens)
Een ingebruikdatum die kleiner is als een investeringsdatum wordt niet geaccepteerd.
Vanaf 2007 wordt voor het fiscale afschrijvingspercentage Goodwill alleen 10% of lager geaccepteerd, voor overige middelen is dit 20% of lager, tenzij W.A.(willekeurige afschrijving) aangevinkt is.

A:

Ik ben gestart met een laag boekjaar
moet ik nu 20 keer een boekjaar openen?

Neen, kies Extra, Cumulatieve afschrijvingen

Cumulatieve afschrijvingen
De cumulatieve afschrijvingen tot en met 2006 worden berekend en 2007 wordt het actieve boekjaar.
Vanaf 2007 gaat u verder van jaar tot jaar onder andere ivm de jaarlijks op te geven WOZ waardes.
Klik hier voor uitleg Grondslag afschrijvingen.

A:

Kies Boekjaar, Vorig boekjaar

nieuw boekjaar
Wat gebeurd er?

De afschrijvingen tot en met 31-12 van het huidige boekjaar
worden berekend.
U kunt deze afdrukken en of exporteren,
tenzij u geen licentie heeft.

De cumulatieve afschrijvingen worden verhoogd met de
berekende afschrijvingen voor dit boekjaar.
Het boekjaar wordt met 1 verhoogd.

A:

Kies Boekjaar, Vorig boekjaar

vorig boekjaar
Wat gebeurd er?

De cumulatieve afschrijvingen worden verlaagd met de
afschrijvingen van het vorige boekjaar.
Het boekjaar wordt met 1 verlaagd.

U kunt maximaal 1 boekjaar terug,
dus bv van 2008 naar 2007 en vervolgens niet verder naar 2006.
Reeds ingevoerde investeringen en wijzigingen blijven intact!

A:

Kies Raadpleeg een ander boekjaar

raadpleeg een ander boekjaar

Er wordt een lijst samengesteld van de aanwezige 'oude' jaren.
Het onderste item in de lijst is het lopende boekjaar.

Door een item te dubbelklikken wordt er een oude activastaat geopend
die alleen geraadpleegd kan worden. Overzichten en rapporten zijn beschikbaar.

te raadplegen jaren

A:

Hier kunt u de naw gegevens van uw bedrijf of cliënt aanpassen. Het boekjaar wordt door het programma gevuld.
NAW gegevens