Overige

Overige

Raadpleeg een ander boekjaar

Kies Raadpleeg een ander boekjaar

raadpleeg een ander boekjaar

Er wordt een lijst samengesteld van de aanwezige 'oude' jaren.
Het onderste item in de lijst is het lopende boekjaar.

Door een item te dubbelklikken wordt er een oude activastaat geopend
die alleen geraadpleegd kan worden. Overzichten en rapporten zijn beschikbaar.

te raadplegen jaren

Backup voor uw accountant of u zelf.

Kies voor 'Open' en klik met de rechtermuisknop op de geselecteerde activastaat.
Klik op 'Kopiëren naar' en kies voor 'E-mailgeadresseerde'. Het standaard mail programma wordt gestart met een nieuw mail bericht waarin de geselecteerde activastaat als bijlage is opgenomen.

mail activastaat

Kies voor 'Kopiëren' om de activastaat met een rechtermuisklik te plakken op een andere locatie zoals een USB stick, een netwerkschijf of een andere map.

Hoe wijzig ik een groepsnaam?

Ga op een regel staan waarin de te wijzigen groep voorkomt en klik in de menubalk op G (wijzig groepsnaam).
Klik op de verrekijker om de groepsnaam te wijzigen in een bestaande groep, of voer een nieuwe groep in.
Nieuw ingevoerde groepen kunt u een volgende keer selecteren met behulp van de verrekijker.

inlezen licentie

Mijn licentie is (bijna) verlopen, ik heb geen licentie ?

Met een verlopen licentie of zonder licentie blijven uw gegevens intact. U kunt nieuwe activa invoeren, wijzigen en desinvesteringen plegen. Er is één beperking, u kunt uw activastaat noch printen noch exporteren en er zijn enkele totaal tellingen onleesbaar gemaakt. Een (nieuwe) licentie kunt u aanvragen via dit contact formulier Vermeld svp de licentienaam en het aantal licenties.

Hoe wijzig ik cumulatieve afschrijvingen?

In principe kunnen de cumulatieve afschrijvingen niet gewijzigd worden. Er is één uitzondering. Als het actieve boekjaar 2007 is, is het toegestaan zowel de fiscale- als commerciële cumulatieve afschrijvingen aan te passen. Dubbelklik in de kolom cum_afs_fiscaal of cum_afs_commerciëel op de te wijzigen regel en voer uw wijzigingen uit.

wijzigen cum afs 2006

U kunt hetzelfde bereiken via Extra, wijzigen cum afs 2006

Hoe maak ik een prognose ?

Kopieer uw activastaat met de knop prognose, zie hier.
Maak een prognose
Open de nieuw aangemaakte 'prognose' activastaat en voer de mutaties voor het lopende boekjaar in, print de activastaat en open een nieuw boekjaar. Voer in het nieuwe boekjaar uw mutaties in en print wederom uw activastaat en open een nieuw boekjaar etcetera. Aan de hand van de afgedrukte activastaten maakt u de gewenste prognose.

Pages