Het afschrijvingsrapport, uitleg scherm

Standaard wordt het fiscale afschrijvingsrapport getoond.
In de titelbalk worden de afschrijvingsdatum en administratie naam weergegeven.
In de linkerkant van het scherm kunt u een van de overige rapporten starten.
Zie, binnen uitleg activa scherm, overzichten voor de overige rapporten.

materiele vaste activa staat
uitleg rapportage mogelijkheden

Tag: 
Overzichten