Het menu Extra?

Menu extra

•Herberekenen cumulatieve afschrijvingen t/m 2006 of eerder.
•Instellingen, zie hier
•Selectief verwijderen van desinvesteringen, die minimaal 2 jaar geleden gedesinvesteerd zijn.
•Indien het boekjaar 2007 is kunt u de berekende cumulatieve afschrijvingen aanpassen

Bij het herberekenen van cumulatieve afschrijvingen worden bestaande cumulatieven overschreven. Het jaartal 1900 kan als een soort escape ingegeven worden, het actieve boekjaar wordt 1901. Het programma accepteerd wijzigingen op activaregels als het jaartal in de "ingebruikdatum" groter of gelijk is aan het actieve boekjaar.

Tag: 
Overige