Het overzicht WOZ waardes.

Vul in op welke jaren het overzicht betrekking heeft.
De laatste kolom bevat de procentuele wijziging ten opzichte van het voorgaande jaar.
Aan de hand van de kolom eigengebruik wordt bepaald of er met 100% dan wel 50% getoetst wordt.
Klik hier voor een uitleg over het rapportscherm.

Overzicht WOZ

Tag: 
Overzichten