Hoe open ik een nieuw boekjaar?

Kies Boekjaar, Vorig boekjaar

nieuw boekjaar
Wat gebeurd er?

De afschrijvingen tot en met 31-12 van het huidige boekjaar
worden berekend.
U kunt deze afdrukken en of exporteren,
tenzij u geen licentie heeft.

De cumulatieve afschrijvingen worden verhoogd met de
berekende afschrijvingen voor dit boekjaar.
Het boekjaar wordt met 1 verhoogd.

Er wordt een backup bestand aangemaakt genaamd , originele naam + afgesloten boekjaar.
Voorbeeld:
als van client Janssen boekjaar 2007 wordt afgesloten dan wordt er automatisch een backup bestand aangemaakt met de naam 'Janssen.las2007'

Tag: 
Overige