Ik ben gestart met een laag boekjaar.

Ik ben gestart met een laag boekjaar
moet ik nu 20 keer een boekjaar openen?

Neen, kies Extra, Cumulatieve afschrijvingen

Cumulatieve afschrijvingen
De cumulatieve afschrijvingen tot en met 2006 worden berekend en 2007 wordt het actieve boekjaar.
Vanaf 2007 gaat u verder van jaar tot jaar onder andere ivm de jaarlijks op te geven WOZ waardes.
Klik hier voor uitleg Grondslag afschrijvingen.

Tag: 
Overige