Ik mis investeringen of des-investeringen in mijn rapport.

Stel dat 2007 het actieve boekjaar is.
Als u investeringen en of desinvesteringen pleegt na bv 30-6-2007 en u vraagt een afschrijvingsrapport op per 30-5-2007 dan worden bovengenoemde mutaties niet getoond. Ze worden getoond indien de investerings- of desinvesteringsdatum kleiner of gelijk is aan de afschrijvingsdatum.

Tag: 
Overzichten