Invoeren (historische) activa?

Kies in de menubalk voor toevoegen activum, gebruik de 'INSERT' toets of klik rechts in het hoofdscherm en kies voor 'Toevoegen activum'.

De algemene regel voor het toevoegen van activa is, dat alleen activa met een investeringsdatum die valt in het huidige of een toekomstig boekjaar, ingevoerd kunnen worden.
Scroll naar afbeelding 2, om te zien hoe u cumulatieve afschrijvingen in kunt voeren en een naadloze aansluiting kunt verkrijgen met uw huidige activastaat.

afbeelding 1.
toevoegen activum

Een uitzondering is gemaakt voor het boekjaar waarmee gestart wordt. In het startjaar kunnen activa toegevoegd worden met een investeringsdatum die ligt in het verleden. U wordt dan automatisch in de gelegenheid gesteld om de historische afschrijvingen in te voeren. Op deze manier krijgt u een naadloze aansluiting met uw vorige systeem.

In onderstaand voorbeeld is het startjaar 2009.

afbeelding 2.
toevoegen historisch activum

Tip: gebruik de ENTER toets om naar een volgend veld te gaan.
Een andere mogelijkheid om aansluiting te verkrijgen met uw huidige activa staat, is het gebruik maken van de importfunctionaliteit.
Zie Importeer excel bestand.

Tag: 
Invoeren - wijzigen activa