Invoervalidatie en gegevensintegriteit ?

Gegevens invoer wordt zoveel mogelijk gevalideerd (logische controle op invoer gegevens)
Een ingebruikdatum die kleiner is als een investeringsdatum wordt niet geaccepteerd.
Vanaf 2007 wordt voor het fiscale afschrijvingspercentage Goodwill alleen 10% of lager geaccepteerd, voor overige middelen is dit 20% of lager, tenzij W.A.(willekeurige afschrijving) aangevinkt is.

Een desinvesteringsdatum die ligt voor de investeringsdatum wordt niet geaccepteerd.
U kunt geen activa verwijderen die geinvesteerd zijn in een boekjaar dat kleiner is als het actieve boekjaar, deze dienen gedesinvesteerd te worden.

Ook is het niet mogelijk activa te wijzigen die geinvesteerd zijn in een boekjaar dat kleiner is als het actieve boekjaar. Alleen activa met een investeringsdatum die ligt in het actieve- of in een toekomstig boekjaar kunnen worden toegevoegd. Het toevoegen van een activum wordt alleen geaccepteerd indien alle verplichte velden gevuld zijn. U kunt geen afschrijvingsrapport draaien indien er WOZ waardes ontbreken voor het actieve boekjaar. WOZ waardes voor jaren, voorafgaand aan het actieve boekjaar, kunnen niet gewijzigd worden. Ook als niet alle aanhorigheden aan gebouwen gekoppeld zijn kunt u geen afschrijvingsrapport draaien.

Tag: 
Overige