Voorkom afschrijvingsbeperking op vastgoed

Sinds 2007 is afschrijven op gebouwen nog slechts toegestaan indien en voorzover de
boekwaarde van het gebouw hoger is dan de zogenoemde ‘bodemwaarde’.

De hoogte van de bodemwaarde is afhankelijk van de bestemming.

De bodemwaarde van een gebouw dat in eigen gebruik is, bedraagt 50% van de WOZ-waarde.
Is het gebouw bestemd om direct of indirect ter beschikking te worden gesteld of verhuurd wordt aan derden, dan is de bodemwaarde gelijk aan 100% van de WOZ-waarde.

Er mag niet meer afgeschreven worden indien de boekwaarde de bodemwaarde heeft bereikt. Stijgt de WOZ-waarde (de bodemwaarde), dan hoeft geen winst te worden genomen.
Kunt u niet meer afschrijven op uw gebouw, beoordeel dan of de bedrijfswaarde lager is.
Het is namelijk mogelijk om het gebouw te waarderen op lagere bedrijfswaarde.

De bedrijfswaarde is de waarde die een koper van uw onderneming zou toekennen aan het pand, op basis van de overnemingwaarde van de onderneming die van plan is de onderneming voort te zetten.

In het huidige economische klimaat kan voor veel bedrijfspanden een lagere bedrijfswaarde worden verdedigd.

Tags: 
tip