Willekeurige afschrijving, over welk bedrag

Eén van de maatregelen die is genomen ter bestrijding van de economische crisis is de tijdelijke willekeurige afschrijving voor investeringen in bedrijfsmiddelen. Deze regeling biedt de mogelijkheid om investeringen die bedrijven in 2009 en 2010 hebben gedaan voor maximaal 50% af te schrijven in het investeringsjaar. Het restant mag in een of meer van de volgende jaren willekeurig worden afgeschreven. Deze tijdelijke maatregel is met een jaar verlengd en geldt nu ook voor 2011.

Let op, Er mag afgeschreven worden over het totaal af te schrijven bedrag.

Voorbeeld aanschaf € 100.000, restwaarde € 10.000, 50% afschrijving is dan 50 % van (100.000 -/- 10.000) = € 45.000

Tags: 
tip