Willekeurig afschrijven voor startende ondernemers

Willekeurige afschrijving

Er bestaat voor startende ondernemers een extra faciliteit: de willekeurige afschrijving. De faciliteit betekent dat niet per se de levensduur het criterium hoeft te zijn bij het afschrijven. De aanschaffingskosten mogen nu volstrekt willekeurig als kosten worden geboekt bij het berekenen van de fiscale winst. Dat kan tot gevolg hebben dat een investering van bijvoorbeeld € 5.000 in het eerste jaar van aanschaf geheel als kosten wordt geboekt.

Belastingvermindering?

Het belang van direct afschrijven: de winst wordt verlaagd met het volledige bedrag van de aanschaffingskosten, en dat leidt tot een acute vermindering van de verschuldigde inkomstenbelasting.

Het doel daarvan is het stimuleren van de start van de onderneming. Immers, acute belastingvermindering is een financieringsvoordeel. Het is niet altijd echt een belastingvoordeel. Immers, de afschrijvingskosten worden hoogstens op een ander moment ten laste van het inkomen gebracht dan wanneer regelmatig zou zijn afgeschreven. Wat je nu in dit jaar afschrijft ten laste van je inkomen kun je in latere jaren niet afschrijven.

Willekeurig afschrijven is niet altijd direct afschrijven

Als je nog geen winst maakt waarover je inkomstenbelasting betaalt, zou het dom zijn om je investeringen direct af te schrijven. Je kunt de afschrijvingskosten dan beter bewaren tot latere jaren waarin je winst hoger kan zijn.

Willekeurige afschrijving kan dus ook betekenen dat je het afschrijven uitstelt. Eigenlijk kun je het afschrijven zo precies regelen dat de winst exact bepaalt wordt op het bedrag dat je wilt zien.

Winstbeoordeling en willekeurige afschrijving
Willekeurig afschrijven is dus een strategisch middel. Je kunt er je belastingheffing mee sturen.

Dat is dan ook in essentie het voordeel: je kunt je liquiditeit beïnvloeden en mogelijk ook je uiteindelijke belastingbetalingen, door te 'spelen' met afschrijvingskosten.

Dat betekent ook dat het beeld dat je zelf van de winst hebt door deze regeling nogal verstoord kan raken. Dat is een nadeel. Daarom wordt aanbevolen om de winst in elk geval eerst met normale afschrijving te berekenen. Uitsluitend voor de belastingheffing kan dan die winst gecorrigeerd worden met de willekeurige afschrijving.

Alléén voor belastingheffing

In de fiscale winstberekening, dus voor de belastingheffing, mag je spelen met afschrijvingskosten. Andere belanghebbenden accepteren dit niet.

Een bank die je kredietwaardigheid beoordeelt accepteert ook geen willekeurige afschrijving in de winstbepaling. Ook daarom wordt aanbevolen om de winst in elk geval eerst met normale afschrijving te berekenen.

Regeling is ingebouwd in Activa Manager plus

Tags: 
tip