Vrijval herinvesteringsreserve

Vrijval herinvesteringsreserve

Bron: Overig | jurisprudentie | LJNBG2064, AWB 06/3166 | 16-11-2008

De belastingheffing over de bij verkoop van een bedrijfsmiddel behaalde boekwinst kan worden uitgesteld door de vorming van een herinvesteringsreserve. De reserve wordt als eerste afschrijving afgeboekt op investeringen in andere bedrijfsmiddelen.

Alleen bij bedrijfsmiddelen waarop niet wordt afgeschreven en bedrijfsmiddelen met een afschrijvingsduur van meer dan tien jaar geldt als eis dat de nieuwe bedrijfsmiddelen dezelfde economische functie in de onderneming moeten hebben als de verkochte bedrijfsmiddelen. Deze eis wordt gesteld om te voorkomen dat de belastingheffing over de gerealiseerde meerwaarde van een bedrijfsmiddel voor onbepaalde tijd kan worden uitgesteld door de meerwaarde door te schuiven naar een niet-afschrijfbaar bedrijfsmiddel of naar een bedrijfsmiddel met een langere afschrijvingsduur. Hoewel daar in de memorie van toelichting niet over is gesproken, geldt de eis ook wanneer iemand de herinvesteringsreserve van een niet-afschrijfbaar bedrijfsmiddel wil afboeken op een afschrijfbaar bedrijfsmiddel. Een herinvesteringsreserve die is gevormd na de verkoop van grond kan daarom niet zonder meer worden afgeboekt op aanschaffingskosten van een bedrijfshal. Er moet dan voldaan zijn aan de voorwaarde dat beide bedrijfsmiddelen dezelfde economische functie hebben. Op grond wordt namelijk niet afgeschreven en op een bedrijfshal wordt langer dan 10 jaar afgeschreven. Het enkele feit dat het vervreemde perceel zou hebben kunnen dienen als ondergrond voor een opstal maakt niet dat beide bedrijfsmiddelen dezelfde economische functie hadden. De herinvesteringsreserve moest worden toegevoegd aan de belastbare winst.

Tags: 
tip