Bezwaar WOZ beschikking bedrijfspand

Maak tijdig bezwaar tegen WOZ-beschikking bedrijfspand

Eén keer per jaar vindt de ondernemer voor het bedrijfspand weer het jaarlijkse aanslagbiljet gemeentelijke heffingen in zijn brievenbus. In dat aanslagbiljet is ook de WOZ-beschikking opgenomen. De WOZ-waarde is van groot belang voor de afschrijvingsbeperking van gebouwen.
Daarbij wordt voor het jaar 2009 uitgegaan van de waarde per 1 januari 2008.
Wanneer iemand het niet eens is met de waardebepaling van het bedrijfspand, dan kan diegene tot zes weken na dagtekening van het aanslagbiljet gemeentelijke heffingen bezwaar maken tegen de WOZ-beschikking.

Hoger bodemwaarde leidt tot lager afschrijvingspotentieel

Sinds 1 januari 2007 geldt voor ondernemingen bij de heffing van vennootschaps- en inkomstenbelasting een afschrijvingsbeperking voor gebouwen(zie: De regels over afschrijving op vastgoed op een rij). De voor de afschrijvingsbeperking geldende bodemwaarde is gebaseerd op de WOZ-waarde. Daarmee is het belang van de WOZ-waarde sinds 1 januari 2007 sterk vergroot. Een hogere WOZ-waarde leidt immers tot een hoger bodemwaarde en dus tot een lager afschrijvingspotentieel.

Let op

Met ingang van 1 januari 2005 is in de Wet WOZ een marge opgenomen waarbinnen de waarde wordt geacht juist te zijn(zie ook: Rekenmodel bezwaarmarge WOZ). De marge is afhankelijk van de waarde van het onroerend goed.WOZ-waarde
Waarde wordt geacht juist te zijn binnen een marge van:

Ten hoogste € 200.000
5% van de WOZ-waarde

Meer dan € 200.000, maar niet meer dan € 500.000
4% van de WOZ-waarde met een minimum van € 10.000

Meer dan € 500.000, maar niet meer dan € 1.000.000
3% van de WOZ-waarde met een minimum van € 20.000

Meer dan € 1.000.000
2% van de WOZ-waarde met een minimum van € 30.000

Tags: 
tip