Download ActivaManager plus

 

Download gratis Activa Manager plus.

In de gratis versie is het afdrukken en exporteren van een aantal overzichten uitgeschakeld en zijn enkele totaal tellingen onleesbaar gemaakt. Door het programma aan te schaffen ontvangt u een licentiebestand. Na het inlezen hiervan worden alle beperkingen opgeheven. Een eventuele oudere versie eerst, via het configuratiescherm, verwijderen alvorens een nieuwe versie te installeren. De aanschafkosten van het pakket bedragen € 330.- en het jaarlijkse gebruikersrecht is € 66,-.

Toelichting op enkele overzichten.

De te downloaden overzichten zijn allen in pdf formaat. OG rapport 31-12-2008 is een rapport met de fiscale afschrijvingen per 31-12-2008. Alle activa behorend tot een gebouw, denk aan de opstal, ondergrond, tuinaanleg etc, worden in dit overzicht gecomprimeerd tot 1 regel met daarin de totalen voor het hele object. Deze totalen zijn handig bij het invullen van een aangifte IB of VPB. Het overzicht WOZ gegevens bestaat uit een opsomming, per gebouw per jaar, van de ingevoerde WOZ bedragen. De stijging of daling ten op zichte van een voorgaand jaar wordt in een percentage uitgedrukt en is bedoeld als controle op de ingevoerde WOZ gegevens. Het overzicht Periodieke afschrijvingen berekend de afschrijvingen binnen het actuele boekjaar over een door de gebruiker opgegeven periode, b.v. per maand of kwartaal.

Vorige versies.