Voorbeeld afschrijving vaste activa vanaf 1-1-2007

In onderstaande tabel wordt een voorbeeld gegeven van het afschrijven over onroerend goed vanaf 1-1-2007. Aandachtspunten hierbij zijn dat onroerend goed doorgaans bestaat uit minimaal 2 objecten zijnde de ondergrond en opstal, waarbij alleen over laatstgenoemde wordt afgeschreven. De ondergrond is echter van belang om de boekwaarde van gehele object te toetsen aan de WOZ waarde die fungeert als een bodemwaarde. Als er sprake is van vehuurd onroerend goed dan is de bodemwaarde gelik aan 100% van de WOZ waarde, is er sprake van 'eigen gebruik' dan is de bodemwaarde gelijk aan 50% van de WOZ waarde.

Voorbeeld afschrijvingsbeperking onroerend goed (verhuurd pand)

activum datum inv investering afs-perc boekwaarde 1-1-2007 norm afschrijving
gebouw 1-7-2003 733.525 4% 630.700 25.228
ondergrond 1-7-2003 62.500 0% 62.500 0
parkeerplaats 29-6-2004 10.500 12.5% 7209 902
700.409 26.130
woz waarde


695.818 beperking
afs - ruimte


4.591 21.539

Een investering van 21.000,- in bv een verbouwing, zou in een jaar afgeschreven kunnen worden.

Tags: 
tip