Afschrijving(en) vergeten ?

Als u vergeet af te schrijven kunt u dit in latere jaren alsnog corrigeren. Dit heeft de Rechtbank in Arnhem bepaald.

Procedure rechtbank Arnhem

Een BV was vergeten om over de periode 1993 tot en met 2000 af te schrijven over zijn bedrijfspand (een bedrijfsverzamelgebouw). De Rechtbank Arhem heeft bepaald dat dit niet in overeenstemming is met goed koopmansgebruik en de wet. Omdat er sprake is van een duidelijke

afschrijvingsgfout is de foutenleer van toepassing en kan de BV alsnog de extra afschrijving (ruim 1.500.000 euro) in mindering brengen op de winst in 2002. De rechtbank corrigeert in de zitting nog wel de restwaarde, maar dit terzijde.

Foutenleer

De foutenleer is evenzo als het ambtshalve verzoek en de hardheidsclausule een manier om alsnog fouten te corrigeren terwijl de termijnen voor bezwaar en beroep formeel zijn verstreken. Deze route wordt in de praktijk vaak vergeten. De fouten uit het verleden kunnen in sommige gevallen in het oudst nog openstaande jaar worden hersteld.

Tags: 
tip