Milieulijst 2012 MIA\Vamil-regeling gepubliceerd

Bedrijven die duurzaam willen ondernemen kunnen ook in 2012 weer profiteren van de gunstige fiscale aftrekmogelijkheden van de MIA\Vamil-regeling.
Op de nieuwe Milieulijst voor 2012 staan circa 360 investeringen met een onmiskenbaar milieuvoordeel waarbij tot 36 procent van de investeringskosten mag worden afgetrokken van de fiscale winst.
De Milieulijst 2012 stimuleert onder andere nieuwe maatregelen voor een duurzaam (her)gebruik van grondstoffen, beperking van industriële luchtemissies en vermindering van het watergebruik in de glastuinbouw. Nieuw in 2012 is dat bedrijven eenvoudig via internet MIA\Vamil kunnen aanvragen. Dit blijkt uit een wijziging van de Milieulijst van de MIA\Vamil die op 28 december 2011 is gepubliceerd in de Staatscourant.

Digitaal aanvragen

Bedrijven kunnen in 2012 eenvoudig via internet MIA\Vamil aanvragen. Dit geldt alleen voor milieu-investeringen die in 2012 worden gedaan en niet voor investeringen waarbij de opdracht in 2011 is verstrekt.

Meer keurmerken op Milieulijst

Op de Milieulijst van 2012 is het aantal keurmerken flink uitgebreid met onder andere MVO- en CO2-prestatieladder en de Barometers in beheer bij SMK. Ook komen er in 2012 meer niveaus per keurmerk in aanmerking voor aftrek. Bij een aantal keurmerken, zoals Milieukeur, Dubokeur en Ecolabel, kunnen zowel de producerende bedrijven (productiemiddelen) als afnemers (gecertificeerde producten) gebruik maken van de MIA\Vamil regeling.

Glastuinbouw

Voor de glastuinbouw zijn er nieuwe aftrekmogelijkheden voor het verminderen van het lozen van drainwater (met gewasbeschermingsmiddelen), het beter benutten van opgepompt grondwater en het voorkomen van warmteophoping in de kas.

Duurzame stallen

Naast een duurzame melkveestal, duurzame varkensstal en duurzame pluimveestal kunnen bedrijven in 2012 ook fiscaal voordelig investeren in een duurzame konijnenstal. Duurzame stallen moeten in 2012 wel voldoen aan de strengere eisen van de Maatlat Duurzame Veehouderij certificatieschema 6 (MDV6). Ook is een aantal maximale bedragen per dierplaats aangepast.

Meer informatie over MIA (Milieu Investeringsaftrek) en Vamil (willekeurige afschrijving milieu-investeringen)

Tags: 
tip