Willekeurige afschrijvingen in Activa Manager plus

Willekeurige afschrijving is mogelijk zodra (in het kalenderjaar 2011) een investeringsverplichting is aangegaan of voortbrengingskosten zijn gemaakt. Het bedrag van de willekeurige afschrijving kan echter niet hoger zijn dan het bedrag dat ter zake van de investeringsverplichting is betaald dan wel het bedrag van de gemaakte voortbrengingskosten.

Het bedrijfsmiddel moet vóór 1 januari 2014 door de belastingplichtige in gebruik zijn genomen. Deze maatregel gold al voor investeringen gedaan in 2009 en 2010 (met ingebruikname vóór 1 januari 2012 respectievelijk vóór 1 januari 2013) en wordt met een jaar verlengd.

In Activa Manager plus kan dit gerealiseerd worden door gebruik te maken van de mogelijkheid om fiscaal en commerciëel afwijkende datums voor de ingebruikname te hanteren, lees de datum vanaf wanneer de afschrijving begint. Tijdens het invoeren van een activum, aangeschaft in maart 2011, vinkt u willekerige afschrijving aan en vult vervolgens bij fiscaal ingebruik de datum van de investeringsverplichting in en bij commerciëel ingebruik een toekomstige datum in 2011 of later.

Willekeurige afschrijvingen

Tags: 
tip