Overzicht samenvatting investeringen

Geef de jaren in waarop het overzicht betrekking heeft.
Het overzicht genereerd per groep een grafiek en een samenvatting op de laatste pagina. (In dit voorbeeld is slechts een groep weergegeven om ruimte te besparen)

samenvatting investeringen

Toelichting rapportscherm.
rapport werkbalk

Tag: 
Overzichten