Raadpleeg een ander boekjaar

Kies Raadpleeg een ander boekjaar

raadpleeg een ander boekjaar

Er wordt een lijst samengesteld van de aanwezige 'oude' jaren.
Het onderste item in de lijst is het lopende boekjaar.

Door een item te dubbelklikken wordt er een oude activastaat geopend
die alleen geraadpleegd kan worden. Overzichten en rapporten zijn beschikbaar.

te raadplegen jaren

Tag: 
Overige