Tijdelijke willekeurige afschrijving 2013

Rekenhulp twa 2013

◾U mag maximaal 50% willekeurig afschrijven. Over het restant schrijft u 'normaal' af. ◾De willekeurige afschrijving geldt alleen voor een boekjaar waarin de genoemde periode valt. ◾U moet het bedrijfsmiddel voor 1 januari 2016 in gebruik nemen. tijdelijke willekeurige afschrijving 2013 Voorbeeld Uw boekjaar is gelijk aan het kalenderjaar. U doet op 1 juli 2013 een investering van € 1100. De restwaarde is € 100. Er geldt een normale afschrijvingstermijn van 5 jaar. U neemt het bedrijfsmiddel direct in gebruik. Uitwerking: Maximale willekeurige afschrijving in 2013: € 10000 x 50% = € 5000 Gewone afschrijving € 10000 : 5 jaar is € 2000 In 2013 is het afschrijvingsbedrag: Willekeurige afschrijving: maximaal € 5000 Normale afschrijving: (1/2 jaar x € 2000) = € 1000 Totale maximale afschrijving in 2013: € 6000 In 2014 en verder is het afschrijvingsbedrag € 1000, in 2018 (laatste jaar) nog € 500.

Let op!

Ook voor deze regeling van willekeurige afschrijving geldt dat als u het bedrijfsmiddel nog niet in gebruik neemt, de willekeurige afschrijving wordt beperkt tot het bedrag dat u hebt betaald. Als u hierdoor in een boekjaar waarin de periode 1 juli tot en met 31 december 2013 valt niet willekeurig kunt afschrijven, is er daarna geen mogelijkheid meer voor willekeurige afschrijving.

Uitgezonderde bedrijfsmiddelen

Willekeurige afschrijving geldt niet voor alle bedrijfsmiddelen. Enkele bedrijfsmiddelen waarop u niet willekeurig kunt afschrijven: ◾gebouwen en woonschepen ◾bromfietsen en motorrijwielen ◾personenauto’s (behalve taxi’s en zeer zuinige auto’s) ◾dieren ◾wegen, paden, bruggen, tunnels en dergelijke ◾immateriële activa (goodwill, octrooien, vergunningen) Bedrijfsmiddelen die u ter beschikking stelt aan derden, kunt u ook niet willekeurig afschrijven. Maar bedrijfsmiddelen die bestemd zijn voor korte verhuur, kunt u wel willekeurig afschrijven. Denk bijvoorbeeld aan speciaal gereedschap, aanhangwagens en hoogwerkers die u verhuurt. 

Zie ook dit artikel op de site van belasting belangen.

Tag: 
Invoeren - wijzigen activa