Uitleg activa scherm

Hier kunt u de naw gegevens van uw bedrijf of cliënt aanpassen. Het boekjaar wordt door het programma gevuld.
NAW gegevens
Groep, middel en jaar investeringsdatum zijn filters. Zodra er een karakter ingevoerd wordt in bv groep dan worden alleen nog die groepen getoond waarin het ingevoerde karakter in de groepsnaam voorkomt. Het filter 'jaar investeringsdatum' treedt in werking zodra er 4 cijfers ingevoerd zijn. Voorbeeld: als er 2010 ingevoerd wordt dan worden de activa getoond waarvan de investeringsdatum in het jaar 2010 valt.

 

Werkbalk - menu

werkbalk

Contextmenu

context menu Rechtsklikken op een activaregel toont het contextmenu. De iconen corresponderen met de iconen in de werkbalk en hebben dezelfde functie. Het is ook mogelijk gebruik te maken van de sneltoetsen. Alleen de beschikbare opties voor de geselecteerde regel worden getoond

Overzichten

•zie Journaalposten - periodieke afschrijvingen •zie Overzicht WOZ waardes •zie Overzicht investeringen •zie Overzicht des-investeringen •zie Samenvatting investeringen •zie Overzicht aantekeningen •zie Overzicht NIET gekoppeld •zie Ontbrekende WOZ gegevens

Boekjaar

•zie Open nieuw boekjaar •zie Vorig boekjaar •zie Eerste (laagste) boekjaar

Extra

•zie hier fiscaal commerciëel afhankelijk van uw keuze worden fiscale -, commerciële - of beide kolommen weergegeven. dit geldt voor de kolommen afschrijvingspercentage, restwaarde en cumulatieve afschrijvingen tot en met voorgaand boekjaar.

Legenda

legenda

 

Tag: 
Overige