Wat is de standaard grondslag afschrijvingen?

grondslag

Afschrijvingen werden altijd berekend over de aanschafwaarde -/- restwaarde -/- herinvesterigsreserve.
Met ingang van 1-1-2007 kunt u ervoor kiezen om voor de fiscale afschrijvingen over te schakelen naar het
berekenen van afschrijvingen over de aanschafwaarde -/- herinvesteringsreserve ,
Nieuwe activastaten worden aangemaakt met bovenstaande instelling.(standaard instelling)
Tijdens het aanmaken van de activastaat kunt u afwijken van de standaard instelling.
Dit scherm wordt getoond als u Activa Manager plus voor de eerste keer opstart.

Tag: 
Instellingen