Willekeurige afschrijvingen 1-7-2013 tot en met 31-12-2013

De nieuwe regeling is bijna gelijk aan de oude regeling van de jaren 2009-2011 (dus geldt o.a. niet voor gebouwen en voor bedrijfsmiddelen die worden verhuurd, moet gaan om nieuwe bedrijfsmiddelen)
Let op: Verschillen tussen regeling 2de half jaar 2013 en oude regeling 2009-2011 :

- geldt alleen voor investeringen (aangaan verplichtingen of maken van voortbrengingskosten) gedaan tussen 1 juli 2013 tot en met 31 december 2013;
- ingebruikname uiterlijk voor 1 januari 2016;
- eenmalig kan ten hoogste 50% van de investering worden afgeschreven (wel rekening houden met restwaarde ed.);
- eenmalige 50%-afschrijving kan alleen maar in het jaar 2013 (dus als je in 2013 normaal afschrijft kun je in 2014 niet alsnog willekeurig afschrijven !

Voorbeeld van website Belastingdienst
Van 1 juli 2013 tot en met 31 december 2013: tijdelijke verruiming willekeurige afschrijving

Investeert u in de periode 1 juli tot en met 31 december 2013 in bedrijfsmiddelen? U mag die bedrijfsmiddelen in 2013 willekeurig afschrijven. Hierbij geldt het volgende:
U mag maximaal 50% willekeurig afschrijven. Het restant moet u 'normaal' afschrijven.
U moet het bedrijfsmiddel voor 1 januari 2016 in gebruik nemen.
Voorbeeld
U doet op 1 juli 2013 een investering van € 110. De restwaarde is € 10. Er geldt een normale afschrijvingstermijn van 5 jaar.
Uitwerking:
Maximale willekeurige afschrijving in 2013: € 100 x 50% = € 50
Gewone afschrijving € 50 : 5 jaar is € 10
In 2013 is het afschrijvingsbedrag dan:
Willekeurige afschrijving: maximaal € 50
Normale afschrijving: (1/2 jaar x € 10) = € 5
Totale maximale afschrijving in 2013: € 55